Skalman Racing  

Välkommen. Skalman Racing hade tidigare sina hemsidor här, men då teamet slutade tävla för länge sedan är sidorna nu borttagna.

Då vi bl.a. tävlat med en specialbyggd RD 350 som numera är såld till en motorcykelutställning i Spanien, hade vi tidigare en site uppe om just Yamaha RD 350.

Även om Team Skalman Racing inte längre är aktivt, har vi sparat sidor, där du kan läsa om tvåtakt i allmänhet och RD 350 i synnerhet. Klicka här för att komma vidare. 


Welcome. Previously Skalman Racing had the team site here, but since the team stopped competing a long time ago, the team site is now removed.

One of our racing bikes was a custom built RD/RZ 350 that is now sold to a racing bike show room in Spain.

We have kept the old RZ 350 pages, where you can read about twostrokes in general and especially about RZ 350. Click here to get to the old pages.
 

froggy.se